Driftsvarsel fra Altinn påvirker sending og mottak av dokumenter til tinglysing mandag 20.09.21
Scheduled Maintenance Report for Ambita
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Sep 20, 2021 - 21:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Sep 20, 2021 - 20:02 CEST
Scheduled
Altinn produksjonssetter ny release mandag 20.09.21.
I tidsrommet mellom kl. 20.00 - 21.00 vil tinglysing av dokumenter og returer fra Kartverket på tinglyste dokumenter legges i kø og vil bli håndtert etter at arbeidet er utført.
I etinglysing.no vil dokumenter til tinglysing i perioden ha status sendt til tinglysing.
Posted Sep 16, 2021 - 16:16 CEST
This scheduled maintenance affected: Etinglysing (Etinglysing, Digital Samhandling Bank-Megler).