Treghet i API tjenester
Incident Report for Ambita
Resolved
Vi har ikke opplevd noen flere problemer i dag og lukker hendelsen.

Utfordringene var knyttet til kortvarig treghet i en database som gav påfølgende problemer på grunn av høy trafikk.
Posted Jun 07, 2021 - 12:07 CEST
Monitoring
Vi hadde fra 09.16 - 09.44 treghet i grunnboksoppslag i EDR Online. Dette gir utslag i de aller fleste systemer som trenger grunnboksutskrifter. Vi undersøker og kommer med en oppdatering i løpet av dagen.
Posted Jun 07, 2021 - 10:06 CEST
This incident affected: Ambita API (EDR Online API).