Vedlikeholdsarbeid på vår innloggingstjeneste 15. april kl. 02.00
Scheduled Maintenance Report for Ambita
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Apr 15, 2020 - 03:50 CEST
Verifying
Verification is currently underway for the maintenance items.
Posted Apr 15, 2020 - 02:56 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Apr 15, 2020 - 02:01 CEST
Scheduled
Dette vil føre til kortere stopp i tjenesten under arbeidet. Tjenestene etinglysig, esignering og efullmakt vil være utlgjengelig når innloggingtjenesten er nede pga vedlikehold.
Posted Mar 31, 2020 - 11:23 CEST
This scheduled maintenance affected: Etinglysing (Etinglysing, Esignering, Efullmakt).