Foretaksregisteret har driftsproblemer. Medfører feil ved generering av dokumenter i etinglysing
Incident Report for Ambita
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Sep 24, 2021 - 11:25 CEST
Update
We are continuing to monitor for any further issues.
Posted Sep 24, 2021 - 11:22 CEST
Monitoring
Det ser ut til at problemet er løst
Posted Sep 24, 2021 - 11:21 CEST
Identified
The issue has been identified and a fix is being implemented.
Posted Sep 24, 2021 - 11:06 CEST
Investigating
Melding fra foretaksregisteret: "Vi opplever tekniske problemer, og flere av tjenestene våre er akkurat nå nede eller svarer ikke. Vi håper på å ha systemene oppe innen en time."
Posted Sep 24, 2021 - 11:06 CEST
This incident affected: Etinglysing (Etinglysing).