Utstabilitet med DNS for infoland.com
Incident Report for Ambita
Resolved
Cache har blitt slettet og alt skal være tilbake til det normale
Posted Jan 06, 2020 - 12:57 CET
Investigating
Det kan være problemer med å få kontakt med infoland gjennom domenet ambita.com, grunnet feil hos DNS leverandør. Feilen er rettet, men utstrakt bruk av cache i nettverkene kan gjøre at det tar tid før det fungerer for alle igjen.
Posted Jan 06, 2020 - 08:55 CET
This incident affected: Ambita Infoland (Infoland nettside, Infoland brukerinnlogging) and Ambita API (Authentication API).