Tekniske problemer i Altinn påvirker tinglysing og samhandling med megler/bank
Incident Report for Ambita
Resolved
This incident has been resolved.
Posted May 18, 2022 - 14:22 CEST
Monitoring
Altinn melder at problemet skal være løst.
Posted May 18, 2022 - 11:49 CEST
Update
Oppslag mot Enhetsregisteret er også berørt. Dette medfører at oppretting av pantedoklumenter på eiendom med selskap som eier vil feile.
Posted May 18, 2022 - 10:42 CEST
Update
We are continuing to investigate this issue.
Posted May 18, 2022 - 10:23 CEST
Investigating
Driftsproblemene kan føre til at:
- Dokumenter ikke kan sendes til tinglysing
- Retur fra Kartverket på tinglyste dokumenter kan ikke mottas
- Samhandling mellom bank megler om intensjoner og pant kan stoppe opp
Posted May 18, 2022 - 10:13 CEST
This incident affected: Etinglysing (Etinglysing, Digital Samhandling Bank-Megler, Tinglysing2).