Ustabilitet ved tinglysing
Incident Report for Ambita
Resolved
Vi har ikke hatt feil fra altinn siden 0850.
Posted Jan 02, 2020 - 09:26 CET
Monitoring
Vi har opplevd ustabilitet med vår kommunikasjon mot altinn som gjøre at noen dokumenter må sendes til tinglysing på nytt.
Posted Jan 02, 2020 - 09:10 CET
This incident affected: Etinglysing (Etinglysing).