Databaseproblemer i tjenesten esignering gir problemer ved signering av enkelte dokumenter.
Incident Report for Ambita
Resolved
Problemet er nå løst. Signering av dokumenter virker som normalt.
Posted Nov 26, 2019 - 08:30 CET
Monitoring
A fix has been implemented and we are monitoring the results.
Posted Nov 25, 2019 - 15:24 CET
Update
Det viser seg at det på lørdag beklageligvis ble sendt ny varslingsmail for alle signeringsoppdrag opprettet i perioden 18.10-23.11. Dersom kunde allerede har signert dokumentet kan de se bort fra denne meldingen.
Posted Nov 25, 2019 - 11:50 CET
Update
We are continuing to investigate this issue.
Posted Nov 25, 2019 - 09:53 CET
Investigating
Databaseproblemer i esignering gir feil ved signering av enkelte dokumenter. Dette gjelder signeringsoppdrag opprettet før lørdag 23. nov kl.11.30. Dette vil gi feil ved signering av dokumenter som er opprettet i etinglysing. I tillegg vil dokumenter opprette isolert i esigering.no være berørt. Dokumenter opprettet etter dette tidspunktet vil ikke være berørt.
Posted Nov 25, 2019 - 08:59 CET
This incident affected: Etinglysing (Etinglysing, Esignering).