Forsinkelse ved retur av tinglyste dokumenter
Incident Report for Ambita
Resolved
This incident has been resolved.
Posted Dec 09, 2019 - 12:03 CET
Update
Kartverket melder om at problemet ser ut til å være løst og sakene går som normalt.
Posted Dec 09, 2019 - 12:03 CET
Update
We are continuing to work on a fix for this issue.
Posted Dec 09, 2019 - 10:19 CET
Identified
Kartverket melder om forsinkelse ved retur av tinglyste dokumenter. Følgende meldling er mottatt:
Vi opplever for øyeblikket feil på vår eksterne leverandørs signeringsløsning av dokumenter.
Vi har så langt begrenset med informasjon med hensyn til hva feilen består i, og hvor raskt den vil bli rettet opp.
Vår signeringsløsning har imidlertid en reserveløsning for validering av dokumenter, som sørger for at elektronisk innsendte dokumenter fortsatt blir mottatt av oss, og tildelt prioritet gjennom foreløpig registrering i grunnboken. Det er den endelige godkjenningen av dokumentene, som avslutter sakene som tinglyst, som er berørt av feilen.
Dette innebærer at noen elektronisk innsendte dokumentene dessverre ikke vil bli ferdigbehandlet før feilen er rettet.
Alle dokumentene som er berørt av denne feilen vil bli kjørt igjennom på nytt av oss når signeringsløsningen er oppe igjen.
Posted Dec 09, 2019 - 10:19 CET
This incident affected: Etinglysing (Etinglysing).