Driftsvarsel fra Altinn påvirker sending og mottak av dokumenter til tinglysing
Scheduled Maintenance Report for Ambita
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Sep 21, 2020 - 22:01 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Sep 21, 2020 - 20:00 CEST
Scheduled
Altinn produksjonssetter ny release 21.09.20.
I tidsrommet mellom kl. 20.00 - 22.00 vil tinglysing av dokumenter og returer fra Kartverket på tinglyste dokumenter legges i kø og vil bli håndtert etter at arbeidet er utført.
I etinglysing.no vil dokumenter til tinglysing i perioden ha status sendt til tinglysing.
Posted Sep 18, 2020 - 14:20 CEST
This scheduled maintenance affected: Etinglysing (Etinglysing).